Des de l’inici de la seva carrera, Carolina Telechea es va convertir amb una advocada penalista, portant casos arreu del territori de forma privada, i a l’hora, assistint en el torn d’ofici a les àrees d’Igualada, Barcelona ciutat i àrea metropolitana. Durant tot aquest temps , tant en defensa com en acusació particular, s’ha participat en tot tipus de procediments:

 • Delictes contra les Persones
 • Delictes contra les Relacions Familiars
 • Delictes contra la Llibertat Sexual
 • Delictes contra la Salut Pública
 • Delictes contra l’Administració
 • Delictes contra la Seguretat del Trànsit
 • Violència de Gènere
 • Delictes contra l’Ordre Públic
 • Delictes Econòmics
 • Delictes Patrimonials
 • Delictes contra la Llibertat

 

 

 


El Despatx de Carolina Telechea també està present en casos civils. El Dret Civil significa una part molt important del volum de feina del despatx, defensant els drets dels nostres clients en multitud de procediments:

 • Dret de Família
 • Modificacions de mesures
 • Desnonaments i Dret Immobiliari
 • Procediments Bancaris
 • Contenciosos i Acords
 • Accidents de Trànsit
 • Herències i Dret Successori
 • Comunitats
 • Negligències
 • Reclamació de Deutes i Quantitats

 

 

 

 


Servei d’assesorament jurídic i defensa en procediments del sector públic. Carolina Telechea va treballar per l’administració pública durant més de 7 anys, fet que facilita que conegui molt a fons el funcionament d’aquesta.  Dins d’aquest apartat, els procediments més comuns son:

 • Procediments Tributaris
 • Procediments Contenciosos-Adminstratius
 • Multes i Sancions
 • Expedients Sancionadors
 • Reclamacions del Ciutadà
 • Funció Pública
 • Responsabilitat Patrimonial
 • Recursos Administratius
 • Subvencions i Ajudes Públiques